český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Protikorózny ochranný olej v spreji - PROTECT FL 100 / PROTECT FL 100 BLUE - iBiotec - Tec Industries
Last update: 2023/02/22 09:18

 

OCHRANNÝ OLEJ

PROTI KORÓZII S DLHODOBÝM ÚČINKOM

Filmotvorný, nepohlcuje vlhkosť, tenkú vrstvu možno odstrániť všetkými obvyklými rozpúšťadlami

Neutralizuje koróziu vytvorenú odtlačkami prstov

PROTECT FL 100, penetračný prípravok na súčiastky so zložitou geometriou

PROTECT FL 100 BLUE, s modrým zafarbením, viditeľný pri aplikácii,

na súčiastky s plochou geometriou

Nie je penetračné, pri opätovnom uvedení do prevádzky nezanecháva stopy

Ochrana foriem, lisovacích nástrojov pred skladovaním, rezných nástrojov

 

 

 

OPIS
PROTECT FL 100
Bezfarebná protikorózna kvapalina na oceľ a hliník.
Penetračná, so slabým povrchovým napätím.
Ťažko prístupné súčiastky.
Mechanické súčiastky so zložitou geometriou.

 

PROTECT FL 100 BLUE
Protikorózna kvapalina na oceľ a hliník.
Zafarbená na modro, viditeľná pri aplikácii.
Nie je penetračná.
Súčiastky s rovným povrchom.
Špeciálne na formy na vstrekovanie plastov.

 

Ochranné protikorózne prípravky na dlhodobé skladovanie, nemastné, nepohlcujú vlhkosť, odolné voči UV.

 

Neprepúšťa vodu, vytesňuje vodu, možno použiť na vlhké povrchy. Protikorózna ochrana po obrábaní s rozpustnými olejmi, zaisťuje ochranu proti vlhkosti, vrátane na motoroch alebo elektrických súčiastkach.

Umožňuje zaisťovať ochranu proti stopám na všetkých súčiastkach alebo dielcoch, s ktorými je potrebné manipulovať ručne a sú citlivé na kyslosť rúk.

 

OBLASŤ POUŽITIA
Ochrana foriem v zlievarňach, sklárňach a pri vstrekovaní plastov.
Súčiastky vyrobené kopírovacími strojmi.
Súčiastky presného strojárenstva.
Prototypy.
Formy.
Náradie, lisovacie nástroje.
Generálne údržba.
Použitie v námornej doprave.
Preventívna údržba.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

FL 100

HODNOTY

FL 100 BLUE

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

kvapalný

 kvapalný

Farba

NF M 07.003

ASTM D 156

béžová

 modrá

Zápach

Posúdenie čuchom

slabý

Bez zápachu

Hustota pri 20°C

ISO 12.155

810

778

g/l

Prevádzková teplota

-10°C +100°C

-10°C +100°C

Povrchové napätie pri 20 °C

ISO 6297

21,9

29,6

Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNEJ ZLOŽKY

VLASTNOSTI

NORMA ALEBO METODIKA

HODNOTY

FL 100 

HODNOTY

FL 100 BLUE

JEDNOTKY

Kinematická viskozita pri 40°C

NF EN 3104

55

120

mm2/sec

Bod samovznietenia

ASTM E 659

>200

>200

°C

Index kyslosti (la)

ISO 6618

0,0

0,0

mg/(KOH)/L

Obsah sulfátového popola

NFT 60 144

0,0

0,0

%

Obsah nečistôt viac ako 5µ

FTMS 791 3005

0

0

nb/ml

Kompatibilita elastomérov

Rozmerová stálosť 168 h pri 40 °C

 

FTM 791

 

< 0,5

 

< 0,1

 

%

Environmentálne vlastnosti

Bioakumulácia rozdeľovací index

Oktanol/voda

 

OECD 107

 

< 3

 

< 3

 

log kOW

Klasifikácia ohrozenia vody

WGK

trieda 1 bez ohrozenia

vody

trieda 1 bez ohrozenia

vody

klasifikácia

Hrúbka vlhkej vrstvy

Pfundova stupnica

150

300 

µm

Odolnosť voči soľnému roztoku

ISO 9227

ISO 4623-3

190

RI5

200 

h

 

NÁVOD NA POUŽITIE
Sprej niekoľkokrát zvislo pretrepte.
Nastriekajte na čistú plochu pri teplote okolia zo vzdialenosti približne 25 cm od
plochy, ktorú chcete ošetriť.
Sprej možno používať v akejkoľvek polohe.

Nebezpečné vo forme aerosólu. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné upozornenia nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Len na profesionálne použitie.

 

BALENIE

                                          Sprej 650 ml                               

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvapalina na protikoróznu ochranu s dlhodobým účinkom, penetračná, súčiastky a formy so zložitou geometriou. Protect FL 100 Blue viditeľný pri aplikácii, ochranný sprej, ochranný aerosól, protikorózna ochrana, ochrana proti korózii, ochrana ocele, proti korózii, ochrana hliníka, proti korózii foriem, ochrana proti korózii, skladovanie ochrana, proti korózii preprava. Dodávatelia protikoróznych prípravkov. Výrobcovia protikoróznych prípravkov. Protikorózny sprej. Ochrana proti korózii. Proti korózii. Proti korózii hliník. Proti korózii kovy. Protikorózna kvapalina. Odvodňovací. Dewatering kvapalina. Kvapalina water repellent. Kvapalina odpudzovač vody. Kvapalina proti vlhkosti. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

 

 

Zaručene neobsahuje fluórované

uhľovodíky (HFC) 134 s

plynmi so skleníkovým efektom

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o 

fluórovaných skleníkových plynoch

Kvapalina na protikoróznu ochranu s dlhodobým účinkom, penetračná, súčiastky a formy so zložitou geometriou. Protect FL 100 Blue viditeľný pri aplikácii, ochranný sprej, ochranný aerosól, protikorózna ochrana, ochrana proti korózii, ochrana ocele, proti korózii, ochrana hliníka, proti korózii foriem, ochrana proti korózii, skladovanie ochrana, proti korózii preprava. Dodávatelia protikoróznych prípravkov. Výrobcovia protikoróznych prípravkov. Protikorózny sprej. Ochrana proti korózii. Proti korózii. Proti korózii hliník. Proti korózii kovy. Protikorózna kvapalina. Odvodňovací. Dewatering kvapalina. Kvapalina water repellent. Kvapalina odpudzovač vody. Kvapalina proti vlhkosti. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE